Certificat Urbanism Bucuresti

Bucuresti, Bd. Unirii 64-66, bl. K3, sc.2, ap.47, Sector 3

  contact@certificat-urbanism-bucuresti.ro

Bucuresti, Bd. Unirii 64-66, bl. K3, sc.2

TERMENI SI CONDITII

TERMENI ŞI CONDIŢII WWW.CERTIFICAT-URBANISM-BUCURESTI.RO

 

 1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

 

Site-ul www.certificat-urbanism-bucuresti.ro se afla în proprietatea Societății ANDAROS IMOB S.R.L., cod unic de înregistrare 39701102, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/11067/2018, cu sediul în Calea Vitan, nr.225, bl.2, sc.2, et.5, ap.79, sector 3, București, ce are ca obiect de activitate principal “activități de arhitectură”, societate denumită în cele de urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania.

CERTIFICAT-URBANISM-BUCURESTI.ro este o platformă on-line prin intermediul căreia are lor promovarea servicilor de arhitectură, a activităților de inginerie şi consultanţa tehnica legate de acestea. Astfel, prin intermediul platformei, diverși clienți pot achiziționa serviciile oferite de societatea noastră. Prin intermediul site-ului se asigură și posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter).

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
 • Utilizatorul care accesează site-ul și achiziționează serviciile pe site, este denumit generic pe site Client/beneficiar;
 • Serviciu – furnizarea catre Utilizator a accesului la conținutul site-ului și la serviciile comercializate prin intermediul Site-ului și comandate de către client pe site. Accesul la servicii are loc contra cost, fiind conditionat de furnizarea tuturor informatiilor pentru efectuarea platii online cu cardul bancar. Pentru accesul la Serviciu si efectuarea platii utilizatorul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plati care proceseaza plata online, precum si datele necesare emiterii facturii fiscale de catre deținătorul site-ului.
 • Tipurile de servicii:

-obținere extras de carte funciara

-obținere planuri cadastrale de incadrare

obținere Certificat de atestare a edificarii

obtinere Certificat de Urbanism

 

 • Comanda– un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Companie și utilizatorul interesat de accesarea acestor serviciilor (client), transmițând intentia sa de accesa serviciile ofertate pe site;
 • Contract – comanda Clientului confirmată pe site de către Companie, după acceptarea plății și îndeplinirea tuturor condițiilor aferente unei oferte impuse de către Companie. Un contract se încheie numai după confirmarea data pe un suport durabil de catre detinatorul site-ului, respectiv confirmarea scrisa in acest sens transmisa pe emailul utilizatorului.
 1. ÎNREGISTRAREA SI ABONAREA UTILIZATORILOR

3.1. Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

3.2. Înregistrarea utilizatorilor este obligatorie numai în cazul în care se dorește înscrierea pentru primirea periodică a unui news-letter.

3.3. Pentru plasarea unei comenzi pe site în calitate de client (pentru identificare în site) trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume și prenume sau denumire societate, adresa poștală, o adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai pentru a asigura o alternativă de comunicare.

            Pentru obținerea unui extras de carte funciară, certificat de urbanism, planuri cadastrale, relevee trebuie să furnizați informații cu privire la imobil (adresă, nr de carte funciară și nr cadastral).

 1. INREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI DE SERVICII – ACHIZIȚIA UNUI SERVICIU

4.1. Serviciile ofertate pe site-ul www.certificat-urbanism-bucuresti.ro se pot accesa numai in baza unei comenzi plasate de către un Client. Prin lansarea unei comenzi prin intermediul site-ului, Clientul acceptă implicit faptul că poate fi contactat de către Companie pentru detalii privind furnizarea serviciilor prin oricare dintre modalitățile și datele contact puse la dispoziție.

4.2. Clientul poate contacta Compania prin intermediul datelor de contact ale acestuia furnizate pe site și poate discuta detalii cu privire la disponibilitate și condiții speciale cu privire la serviciul oferit.

4.3. Accesarea serviciilor de către client poate avea loc numai după confirmarea plății de către procesatorul de plăți. Numai după acceptarea plății în urma rezervării se consideră încheiat contractul între client și Companie.

4.4. Clientul declară că este apt dpdv legal pentru a achiziționa serviciile oferite de Companie.

4.5. În cazul în care Clientul are de formulat reclamații sau obiecțiuni relative la modalitatea de furnizare a serviciilor, acestea vor fi comunicate Companiei în termen de maxim 3 de zile de finalizarea acestora. Reclamațiile pot viza și conținutul serviciilor.

4.6. Clientul are posibilitatea ca – după accesarea și finalizarea unei comenzi prin intermediul site-ului – să transmită o recenzie cu privire la serviciul achiziționat. Recenzia trebuie să fie exactă și nu poate conține un limbaj vulgar, discriminatoriu, ofensator, defăimător sau alt limbaj care încalcă legea sau bunele moravuri, răspunderea cu privire la aceasta aparținând fiecărui Client. Compania va verifica și analiza toate recenziile publicate pe site, asigurându-se că au fost formulate de către clienții în cauză.

 1. PRETUL SERVICIILOR

5.1. Preturile serviciilor sunt prezentate pe site. Prețul afișat pe site este prețul pe care Clientul trebuie să îl achite pentru achiziția unui serviciu.

5.2. Compania nu răspunde pentru alte taxe și comisioane percepute de banca emitentă a cardului sau alte speze bancare care nu sunt impuse de procesatorul de plăți al deținătorului site-ului.

5.3. În cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la servicii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, deținătorul site-ului nu are nicio răspundere și își rezervă dreptul de a anula comenzile ce contin date eronate si de a anunta experții și clientii in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

5.4. Compania emite catre Client o factura pentru servicii, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Compania va transmite Clientului factura aferenta exclusiv in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata de Client, sau pe Whatsapp.

Prin trimiterea Comenzii, Clientul înțelege și acceptă sa primeasca facturile in format electronic, prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata de Client sau pe Whatsapp.

5.5. Serviciile vor putea fi furnizate Clientului numai după confirmarea încasării sumei achitate prin card bancar.

 1.  FACTURARE

6.1. Preturile serviciilor sunt afisate in cadrul site-ului.

6.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in prezentarea fiecărui serviciu. După plasarea unei comenzi, deținătorul site-ului va emite factura fiscală Clientului. Aceasta se emite și transmite Clientului exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail mentionata de Utilizator sau pe Whatsapp.

6.3. Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic, prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata de Client sau pe Whatsapp. 

 

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ

7.1. Plata se poate efectua numai online cu cardul.

!!! Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD.

!!! Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

– codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);

– data de expirare;

– ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda albă.

!!! Tranzacțiile se realizează în lei, la cursul de schimb al băncii Clientului, indiferent de valuta pe care o are în cont.

7.2. Datele cardului de plata al Clientului nu vor fi accesibile pentru deținătorul site-ului si nici nu vor fi stocate de catre de acesta.

7.3. Pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita sa autorizeze plata. 

Serviciile vor putea fi furnizare Clientului numai după confirmarea încasării sumei achitate prin card bancar.

 1. RETRAGEREA CLIENTULUI. RENUNȚAREA LA SERVICII. RETUR

8.1. Clientul are dreptul la retragerea comenzii și la returnarea sumelor de bani achitate pentru accesarea serviciilor în cazul în care Compania nu furnizează serviciile achiziționate.

8.2. Clientul are dreptul la retragerea comenzii și la returnarea sumelor de bani achitate pentru accesarea serviciilor și în cazul în care:

-deși datele completate de Client în formularul de comandă au fost corecte, Compania a greșit solicitarea către oficiile corespunzătoare;

– imobilul pentru care Clientul dorește extras de carte funciară nu are carte funciară și necesită operațiuni cadastrale sau de publicitate imobiliară suplimentare.

8.3.    Clientul NU are dreptul la retragerea comenzii și la returnarea sumelor de bani achitate pentru accesarea serviciilor în cazul în care:

– datele completate de Client în formularul de comandă au fost greșite (localitatea, numărul de carte funciară, numărul topografic, etc.)

 – daca instituția unde se solicita actul respinge cererea

– daca Clientul a primit deja documentele.

8.4. Returnarea sumelor de bani se va realiza în termen de maxim 3 zile calendaristice de la transmiterea unei cereri de retur pe adresa contact@certificat-urbanism-bucuresti.ro

       9. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

9.1. Utilizarea site-ului este permisă pentru uilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații și plasarea comenzilor.

9.2. Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosit pe acest site, sunt proprietatea ANDAROS IMOB S.R.L. sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac exceptie informatiile şi elementele grafice inregistrate de Experți, precum și designul, semnele grafice apartinând altor entitati.

9.3. Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

9.4. În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

9.5. Un client poate încărca în cadrul platformei recenziile sale, text, fotografii, audio, video, informații și alt conținut („ Conținut”). Prin furnizarea de Conținut, indiferent de formă și prin orice mijloc, acordați Companiei o licență neexclusivă și nelimitată teritorial, sub-licențiabilă și transferabilă, pe durata de protecție a drepturilor astfel licențiate, de acces, utilizare, stocare, copiere, executarea lucrări derivate, distribuirea, publicarea, transmiterea, transmiterea în flux, difuzarea și exploatarea în orice fel a conținutului pentru a furniza și/sau promova site-ul, în ​​orice media sau platformă, cunoscută sau necunoscută până în prezent și în special pe internet și rețelele sociale. 

9.6. Un utilizator care încarcă Conținut în platformă declară și garantează că deține toate drepturile de autor cu privire la acesta sau că este autorizat să transmit Companiei drepturile descrise în acești Termeni. Un utilizator care furnizează conținut este responsabil în cazul în care materialele din conținut încalcă drepturile de proprietate intelectuală, de confidențialitate ale oricărei terțe părți. În cazul în care în cuprinsul conținutului sunt incluse date cu caracter personal, inclusive imaginea și vocea unor personae, utilizatorul are calitatea de operator de date cu caracter personal și declară că are acordul acelor persoane pentru furnizarea acelor date. Este interzisă furnizarea de conținut vulgar, discriminatoriu, obscen, hărțuitor, înșelător, violent și ilegal. 

 1. MODIFICARILE SITE-ULUI

            Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau accesul la produsele/servicii puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

 1. RĂSPUNDERE

            Utilizatorii declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere, cu excluderile și condițiile stipulate în mod expres în cuprinsul termenilor.
 2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
 • serviciile site-ului împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
 • serviciile de acces si comanta pe site vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • erorile de program vor fi corectate.
 1. LIMITELE RĂSPUNDERII

            Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.certificat-urbanism-bucuresti.ro ;

–  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 1. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

 1. FORŢA MAJORĂ

            Deținătorul www.certificat-urbanism-bucuresti.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 1. LEGEA APLICABILĂ

            Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

            www.certificat-urbanism-bucuresti.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

 

 1. CLAUZE FINALE

            Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.certificat-urbanism-bucuresti.ro.

            În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

 

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.

Politici revizuite la data de 13.03.2023.